Μοτέρ για ανοιγόμενες γκαραζόπορτες

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW400 DX (δεξί)

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW400 DX (δεξί)

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW400 DX (δεξί). Με κλειδί αποσύμπλεξης για χειροκίνητη λειτουργία και οδηγίες εγκατάστασης στα Ελληνικά. Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός με μόνιμη λίπανση Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας (με ηλεκτρική κλειδαριά): έως 3.0 m Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας (χωρίς ηλεκτρική κλειδαριά): έως 2.5 m Μέγιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας ανά ώρα: έως 21 Μέγιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας ανά ημέρα: έως 30 Διαδρομή εμβόλου (ωφέλιμη): 40 cm Μέγιστη δύναμη: 300 Kgf Μονοφασικό μοτέρ. Τάση λειτουργίας μοτέρ: 230 VAC Απορροφούμενη ισχύς μοτέρ: 280 W Θερμική προστασία περιέλιξης μοτέρ: 150 °C Χειροκίνηση με ειδικό εξάγωνο κλειδί

Τιμή με φπα: 120,28 €

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW400 SX (αριστερό)

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW400 SX (αριστερό)

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW400 SX (αριστερό). Με κλειδί αποσύμπλεξης για χειροκίνητη λειτουργία και οδηγίες εγκατάστασης στα Ελληνικά. Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός με μόνιμη λίπανση Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας (με ηλεκτρική κλειδαριά): έως 3.0 m Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας (χωρίς ηλεκτρική κλειδαριά): έως 2.5 m Μέγιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας ανά ώρα: έως 21 Μέγιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας ανά ημέρα: έως 30 Διαδρομή εμβόλου (ωφέλιμη): 40 cm Μέγιστη δύναμη: 300 Kgf Μονοφασικό μοτέρ. Τάση λειτουργίας μοτέρ: 230 VAC Απορροφούμενη ισχύς μοτέρ: 280 W Θερμική προστασία περιέλιξης μοτέρ: 150 °C Χειροκίνηση με ειδικό εξάγωνο κλειδί

Τιμή με φπα: 120,28 €

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW600 DX (δεξί)

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW600 DX (δεξί)

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW600 DX (δεξί). Με κλειδί αποσύμπλεξης για χειροκίνητη λειτουργία και οδηγίες εγκατάστασης στα Ελληνικά. Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός με μόνιμη λίπανση Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας (με ηλεκτρική κλειδαριά): έως 4.0 m Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας (χωρίς ηλεκτρική κλειδαριά): έως 2.5 m Μέγιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας ανά ώρα: έως 21 Μέγιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας ανά ημέρα: έως 30 Διαδρομή εμβόλου (ωφέλιμη): 60 cm Μέγιστη δύναμη: 300 Kgf Μονοφασικό μοτέρ. Τάση λειτουργίας μοτέρ: 230 VAC Απορροφούμενη ισχύς μοτέρ: 280 W Θερμική προστασία περιέλιξης μοτέρ: 150 °C Χειροκίνηση με ειδικό εξάγωνο κλειδί

Τιμή με φπα: 125,24 €

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW600 SX (αριστερό)

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW600 SX (αριστερό)

Μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας MPC SW600 SX (αριστερό). Με κλειδί αποσύμπλεξης για χειροκίνητη λειτουργία και οδηγίες εγκατάστασης στα Ελληνικά. Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός με μόνιμη λίπανση Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας (με ηλεκτρική κλειδαριά): έως 4.0 m Μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας (χωρίς ηλεκτρική κλειδαριά): έως 2.5 m Μέγιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας ανά ώρα: έως 21 Μέγιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας ανά ημέρα: έως 30 Διαδρομή εμβόλου (ωφέλιμη): 60 cm Μέγιστη δύναμη: 300 Kgf Μονοφασικό μοτέρ. Τάση λειτουργίας μοτέρ: 230 VAC Απορροφούμενη ισχύς μοτέρ: 280 W Θερμική προστασία περιέλιξης μοτέρ: 150 °C Χειροκίνηση με ειδικό εξάγωνο κλειδί

Τιμή με φπα: 125,24 €