Εξωτερικές κεραίες

Εξωτερική κεραία 433.92 MHz με καλώδιο.

Εξωτερική κεραία 433.92 MHz με καλώδιο.

Εξωτερική κεραία 433.92 MHz με καλώδιο προέκτασης. Κατάλληλη για μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας των τηλεχειριστηρίων.

Τιμή με φπα: 18,60 €