Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech AR-812 για μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας 230 VΑC

Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech AR-812 για μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας 230 VΑC
 • Κατασκευαστής: Autotech
Κωδικός προϊόντος: Autotech AR-812
Τιμή προ Φ.Π.Α: 74,00 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 91,76 €
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν αιτήματος

Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech AR-812 για μοτέρ ανοιγόμενης γκαραζόπορτας 230 VΑC (κατάλληλο για μονόφυλλη ή δίφυλλη)

 • Μονοφασικό μοτέρ (230 VAC)
 • Συχνότητα λειτουργίας: 433.92 MHz
 • Συμβατή κωδικοποίηση τηλεχειριστηρίων: 12 bit σταθερού κωδικού, 24 bit Autotech, 64 bit Keeloq
 • Χώρα προέλευσης: Ελλάδα
 • Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 250 τηλεχειριστηρίων
 • Ρύθμιση δύναμης μοτέρ
 • Ρύθμιση αργής κίνησης
 • Ενεργοποίηση αυτομάτου κλεισίματος και ρύθμιση χρόνου αναμονής
 • Είσοδοι για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα ασφαλείας (υποστηρίζει φωτοκύτταρα για προστασία κατά το κλείσιμο και φωτοκύτταρα για προστασία κατά το κλείσιμο και το άνοιγμα)
 • Είσοδοι μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
 • Έξοδος για προειδοποιητικό φανό 230VAC ή φωτισμό
 • Εύκολη εκμάθηση χρόνου διαδρομής με εκμάθηση χρονικής διάρκειας ανοίγματος, κλεισίματος, αργής ταχύτητας κατά το άνοιγμα, αργής ταχύτητας κατά το κλείσιμο για κάθε μοτέρ ξεχωριστά.
 • Διαγνωστικά LED για έλεγχο όλων των εισόδων κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της πόρτας
 • Τεχνολογία SMD
 • CE Compliance

Σχέδιο για την εγκατάσταση του πίνακα AR-812

πίνακας ελέγχου μοτέρ ανοιγόμενου AR-812

TR1, TR2, TR3: Ρυθμιστικά trimmers
DSW1: Μικροδιακόπτες
DL1-DL6: Ενδεικτικά LED εισόδων
DL7: Ενδεικτικό LED προγραμματισμού
F1: Ασφάλεια 230 VAC
F2: Ασφάλεια χαμηλής τάσης
M1: Κλέμα εισόδων-εξόδων χαμηλής τάσης
Μ2: Κλέμα εισόδων-εξόδων τάσης 230 VAC
CN1: Ενσωματωμένος δέκτης
Κ1-Κ3: Ρελέ
TF1: Μετασχηματιστής
U1: Μικροεπεξεργαστής
JR1: Βραχυκυκλωτήρας για reset
Ρ1Α: Μπουτόν προγραμματισμού διαδρομής
Ρ2B: Μπουτόν προγραμματισμού τηλεχειριστήριων

Ο πινακοδέκτης ελέγχου AR-812 συμμoρφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσειs της Κoινoτικής Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού & Τηλεπικoινωνιακoύ Τερματικού Εξoπλισμoυ R&ΤΤΕ 99/5/CE και ικανoπoιεί όλα τα πρότυπα της κoινoτικής oδηγίας πoυ εφαρμόζoνται για τo πρoϊόν όπως αυτά αναφέρoνται παρακάτω:

ETSI-EN 301 489-1:(2002-08)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
Part 1: Common technical requirements


ETSI-EN 301 489-3:(2000 - 08)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) Operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz


ETSI-EN 300 220-3:(2000-2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)
Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW
Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
 

ETSI-EN 60950:1992
Specification for safety of information technology equipment, including electrical business equipment

Οδηγίες εγκατάστασης του πίνακα ανοιγόμενων μοτέρ γκαραζοπορτών AR-812

Εδώ θα βρείτε τις πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του πίνακα ανοιγόμενων μοτέρ γκαραζοπορτών AR-812: Manual-ar812gr.pdf (235528)