Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech APIC-2001 για μοτέρ ρολλών 230 VAC

Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech APIC-2001 για μοτέρ ρολλών 230 VAC
 • Κατασκευαστής: Autotech
Κωδικός προϊόντος: Autotech APIC-2001
Τιμή προ Φ.Π.Α: 44,00 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 54,56 €
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν αιτήματος
Διαθέσιμα προϊόντα: 0

Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech APIC-2001 για μοτέρ ρολλών 230 VAC με τερματικούς διακόπτες.

 • Μονοφασικό μοτέρ (230 VAC)
 • Συχνότητα λειτουργίας: 433.92 MHz
 • Συμβατή κωδικοποίηση τηλεχειριστηρίων: 24 bit Autotech
 • Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

Βασικά χαρακτηριστικά πινακοδέκτη ελέγχου (με κουτί)
Autotech APIC-2001

Ο πινακοδέκτης ελέγχου (με κουτί) Autotech R-2010 είναι συμβατός με μοτέρ ρολλών 230 VAC με ενσωματωμένους τερματικούς διακόπτες.
Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Αναγνωρίζει αυτόματα τα τερματικά του ρολού. Ο πίνακας συνεργάζεται με μοτέρ τα οποία διαθέτουν τερματικούς διακόπτες και κόβουν το ρεύμα προς το μηχανισμό όταν φτάσουν στο τέλος της διαδρομής τους. Όταν όταν ο τερματικός διακόπτης κόψει το ρεύμα ο πίνακας το αντιλαμβάνεται αυτόματα και κόβει και ο πίνακας την παροχή και αντιστρέφει την επόμενη εντολή. Δηλαδή αν το μοτέρ έκλεινε η επόμενη εντολή θα είναι άνοιγμα και αντίθετα.
 • Υποστηρίζει αυτόματο κλείσιμο μετά από χρόνο που ορίζει ο χρήστης.
 • Διαθέτει έξοδο 24 V AC / 200 mA για την τροφοδοσία των παρελκόμενων. (πχ φωτοκύτταρα ασφαλείας κτλ)
 • Διαθέτει είσοδο για τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.
 • Διαθέτει είσοδο για μπουτόν εντολής (START).
 • Είσοδος για εντολή από διακόπτη ασφαλείας ή ακμή ασφαλείας (STOP).
 • Η διαδικασία για τον προγραμματισμό των τηλεχειριστηρίων είναι εξαιρετικά απλή για συμβατά τηλεχειριστήρια, όπως τα AUTOTECH SM50P.
 • Δυνατότητα για λειτουργία με μπουτόν ενός πλήκτρου (OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-… ή OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-… ) χωρίς διατηρούμενη εντολή ή για λειτουργία με μπουτόν δύο πλήκτρων χωρίς διατηρούμενη εντολή (το ένα πλήκτρο OPEN-STOP-OPEN-STOP-OPEN-… και το άλλο CLOSE-STOP-CLOSE-STOP-CLOSE-… ) ή με διατηρούμενη εντολή (το ένα πλήκτρο OPEN και το άλλο CLOSE).
 • Διαθέτει λαμπάκια Led τα οποία οποία ελέγχουν όλες τις εισόδους του πίνακα τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και κατά την λειτουργία της πόρτας.
 • Τεχνολογία SMD.
 • Δήλωση συμμόρφωσης CE

Οι παραπάνω δυνατότητες και η αξιοπιστία που προσφέρει τον καθιστούν μία από τις καλύτερες λύσεις. Μπορεί να συνεργαστεί με όλα τα μοτέρ ρολών τα οποία διαθέτουν τερματικούς διακόπτες που κόβουν το ρεύμα στην ανοικτή και την κλειστή θέση. Ιδιαίτερα η ποικιλία επιλογών σε ότι αφορά τις εντολές μπουτόν, τον καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο.

Γνωριμία με τον πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001
Ο πινακοδέκτης APIC-2001 έχει κάτω αριστερά μία ασφάλεια τήξεως 6Α και δίπλα της μία σειρά από 3 ρελέ. Πάνω αριστερά είναι τοποθετημένος ο μετασχηματιστής. Στην κάτω μεριά αριστερά και δεξιά υπάρχουν 2 κλέμες. 
 • Αριστερά βρίσκεται η κλέμα ισχυρών ρευμάτων όπου συνδέεται, κατά σειρά, η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα, τα δύο τυλίγματα του μοτέρ και ο φανός ειδοποίησης. Όλες αυτές οι επαφές αφορούν τάση 230 V AC και προφανώς απαιτούν προσοχή κατά την εργασία.
 • Δεξιά βρίσκεται η κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας. Εδώ, κατά σειρά, υπάρχουν οι επαφές που δίνουν τάση 24 V AC για τροφοδοσία παρελκομένων, οι επαφές των τερματικών διακοπτών ανοίγματος και κλεισίματος, οι επαφές για την εντολή ανοίγματος/κλεισίματος και τη σύνδεση φωτοκυττάρων και η επαφή για την κεραία του δέκτη τηλεχειρισμού (κανονικά πρόκειται για μονωμένο αγωγό μήκους ~ 17 cm, ήδη συνδεδεμένου στην επαφή).

Led πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

Led πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001
Ο πινακοδέκτης ελέγχου Autotech APIC-2001 διαθέτει μία σειρά από Led τα οποία βοηθούν στον έλεγχο και προγραμματισμό του.
 • Τα πρώτα τέσσερα LED (L1 έως και L4) LED είναι στη σειρά, πάνω από τις επαφές στις οποίες αντιστοιχούν, στην κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας. Καθένα αντιστοιχεί και σε μία επαφή (διακόπτη). Ο κανόνας είναι: LED αναμμένο = κλειστή επαφή.
 • Το L5 βρίσκεται δίπλα από τον διακόπτη με την ένδειξη AUTO LEARN στην επάνω-δεξιά γωνία του πίνακα και δίνει ενδείξεις για τυχόν υπερφόρτωση του μοτέρ και την λειτουργία εκμάθησης του πομπού τηλεχειρισμού.
 • Το L6 βρίσκεται λίγο δεξιά από το κέντρο του πίνακα και δίνει ένδειξη για την τροφοδοσία του πίνακα με ρεύμα.
L1 Ένδειξη λειτουργίας εκμάθησης πομπού τηλεχειρισμού
Αναμμένο για 10 sec αφού πατήσουμε μία φορά το πλήκτρο AUTO LEARN:
  Η αυτόματη διαδικασία συγχρονισμού ασύρματου πομπού (τηλεχειριστηρίου) και δέκτη κυλιόμενου κωδικού μπορεί να πραγματοποιηθεί για όσο διάστημα το LED μένει αναμμένο.
Αναβοσβήνει αφού κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο AUTO LEARN για τουλάχιστον 10 sec:
  Αφήνοντας το πλήκτρο AUTO LEARN, όλα τα προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια θα διαγραφούν από την μνήμη του δέκτη τηλεχειρισμού.
 
L2 START/Button Κατάσταση μπουτόν εντολής συνδεδεμένου στην επαφή START.
Αναμμένο: Διακόπτης μπουτόν κλειστός (το μπουτόν είναι πατημένο).
Σβηστό: Διακόπτης μπουτόν ανοικτός (το μπουτόν δεν είναι πατημένο).
Είδος διακόπτη: NO
Κανονική κατάσταση: Σβηστό
 
L3 STOP Κατάσταση μπουτόν εντολής συνδεδεμένου στην επαφή STOP.
Αναμμένο: Διακόπτης μπουτόν κλειστός (το μπουτόν είναι πατημένο).
Σβηστό: Διακόπτης μπουτόν ανοικτός (το μπουτόν δεν είναι πατημένο).
Είδος διακόπτη: NO
Κανονική κατάσταση: Σβηστό
 
L4 PHOTO Κατάσταση φωτοκυττάρου ασφαλείας.
Αναμμένο: Διακόπτης φωτοκυττάρου κλειστός (το φωτοκύτταρο ασφαλείας δεν ανιχνεύει εμπόδιο).
Σβηστό: Διακόπτης φωτοκυττάρου ανοικτός (το φωτοκύτταρο ασφαλείας ανιχνεύει εμπόδιο ή έχει πρόβλημα).
Είδος διακόπτη:
Κανονική κατάσταση: Σβηστό
Σαν “κανονική κατάσταση” εννοείται όταν το ρολλό είναι κλειστό, και οι υπόλοιποι διακόπτες είναι στην τυπική τους κατάσταση.

 

Κλέμα ισχυρών ρευμάτων πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

Κλέμα ισχυρών ρευμάτων πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001
 • GND, Ν και L: Γείωση, Ουδέτερος και Φάση. Πρόκειται για την σύνδεση του πίνακα με το δίκτυο ρεύματος (230 VAC). Φροντίζουμε η φάση και η γείωση να συνδεθούν στις σωστές επαφές. Μπορούμε εύκολα να βρούμε την φάση χρησιμοποιώντας ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι.
 • OPEN και CLOSE: Αντιστοιχούν στα δύο τυλίγματα του μοτέρ που κάνουν, αντίστοιχα, το άνοιγμα και το κλείσιμο του ρολλού. Κάθε τύλιγμα παίρνει ρεύμα από μία από τις δύο αυτές επαφές και την επαφή COMMON. Εάν, κατά τη δοκιμή των φωτοκυττάρων (ανίχνευση εμποδίου), το ρολλό κλείνει αντί, όπως πρέπει, να ανοίγει, πρέπει να εναλλάξουμε τα καλώδια των επαφών OPEN και CLOSE. Σημειώστε επίσης ότι μεταξύ των OPEN και CLOSE, όπως δείχνει και η ένδειξη που είναι τυπωμένη στην πλακέτα, συνδέεται και ο πυκνωτής του μοτέρ. Επειδή στα περισσότερα μοτέρ ρολλών, ο πυκνωτής είναι ήδη ενσωματωμένος στο μοτέρ και συνδεδεμένος δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο.
  • Στην επαφή OPEN πρέπει να συνδεθεί το τύλιγμα που κάνει το μοτέρ να γυρίζει προς την κατεύθυνση που γίνεται το άνοιγμα του ρολλού.
  • Στην επαφή CLOSE πρέπει να συνδεθεί το τύλιγμα που κάνει το μοτέρ να γυρίζει προς την κατεύθυνση που γίνεται το κλείσιμο του ρολλού.
 • COMMON: Ουδέτερος και για τα τυλίγματα και για την λειτουργία του φανού ειδοποίησης.
 • LAMP: Σύνδεση φανού ειδοποίησης ή λαμπτήρα φωτισμού. Η σύνδεση γίνεται μεταξύ της τελευταίας επαφής και της επαφής COMMON που προαναφέραμε. Ο εξοπλισμός αυτός είναι προαιρετικός και, παρότι η χρήση φανού ειδοποίησης συνίσταται, δεν είναι απαραίτητος ούτε σχετίζεται με την καλή λειτουργία του μοτέρ.

Κλέμα συσκευών χειρισμού, ελέγχου και ασφαλείας πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

 • 24V: Οι πρώτες δύο επαφές αριστερά, που είναι σημειωμένες ως 24Vac / 100mA χρησιμεύουν για να τροφοδοτούμε με ρεύμα 24 V AC συσκευές όπως τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.
 • START: Η επαφή, που είναι σημειωμένη ως START αφορά την σύνδεση του μπουτόν χειρισμού. Το μπουτόν χειρισμού συνδέεται μεταξύ αυτής της επαφής και της παρακάτω επαφής COMMON και είναι διακόπτης τύπου NO (Normally-Open ή Κανονικά-Ανοιχτός). Εάν, δεν χρησιμοποιούμε αντίστοιχο μπουτόν χειρισμού, δεν συνδέουμε τίποτε σε αυτή την επαφή.
 • STOP: Η επαφή, που είναι σημειωμένη ως STOP αφορά την σύνδεση του μπουτόν χειρισμού. Το μπουτόν χειρισμού συνδέεται μεταξύ αυτής της επαφής και της παρακάτω επαφής COMMON και είναι διακόπτης τύπου NO (Normally-Open ή Κανονικά-Ανοιχτός). Εάν, δεν χρησιμοποιούμε αντίστοιχο μπουτόν χειρισμού, δεν συνδέουμε τίποτε σε αυτή την επαφή.
 • PHOTO: Η επαφή, που είναι σημειωμένη ως PHOTO αφορά την σύνδεση των φωτοκυττάρων ασφαλείας. Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας ειδοποιούν για ανίχνευση εμποδίου μέσω μίας διακόπτη που ανοίγουν και ο οποίος συνδέεται μεταξύ αυτής της επαφής και της παρακάτω επαφής COMMON. Κανονικά (και αντίθετα από την ένδειξη που είναι τυπωμένη στην πλακέτα) είναι τύπου NO (Normally-Open ή Κανονικά-Ανοιχτός) αλλά εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί διακόπτης NC (Normally-Closed ή Κανονικά-Κλειστός) εάν ο μικροδιακόπτης #4 ρυθμιστεί στη θέση ON. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιούμε φωτοκύτταρα ασφαλείας και ο μικροδιακόπτης #4 είναι στη θέση ON, πρέπει να γεφυρώσουμε αυτή την επαφή με μία επαφή COM, ενώ, εάν ο μικροδιακόπτης #4 είναι στη θέση OFF την αφήνουμε αγεφύρωτη.
 • COMMON: Η προτελευταία επαφή, που είναι σημειωμένη ως COMMON είναι ο ουδέτερος για σύνδεση του/των μπουτόν εντολής και του διακόπτη εντολής από τα φωτοκύτταρα ασφαλείας.
 • ANTENNA: Η τελευταία επαφή, που είναι σημειωμένη ως ANTENNA, ουσιαστικά είναι η θέση όπου συνδέεται η κεραία του δέκτη τηλεχειρισμού. Η κεραία αυτή έχει συνήθως την μορφή ενός μονόκλωνου καλωδίου μήκους περίπου 17 cm. Εάν έχετε συνδεδεμένο δέκτη τηλεχειρισμού στον πίνακα ελέγχου, δεν πρέπει να αφαιρέσετε αυτή την κεραία διότι η εμβέλεια τηλεχειρισμού θα εξανεμιστεί.

Μικροδιακόπτες προγραμματισμού / Dip-switches πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

Μικροδιακόπτες προγραμματισμού / Dip-switches πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001
Ο πίνακας ελέγχου APIC-2001 διαθέτει μία σειρά από 4 μικροδιακόπτες προγραμματισμού (dip-switches). Σε κανονική κατάσταση, και οι 4 μικροδιακόπτες είναι στη θέση Off (κατεβασμένοι).
  Θέση Off   Θέση On
#1 Για σύνδεση λάμπας φωτισμού. Η λάμπα ανάβει συνεχώς, όσο λειτουργεί το μοτέρ και σβήνει μετά από 60 sec.   Για σύνδεση φανού ειδοποίησης. Ο φανός αναβοσβήνει, όσο λειτουργεί το μοτέρ. Χρησιμοποιήστε κανονικό φανό συνεχούς λειτουργίας - το αναβόσβησμα γίνεται από τον πίνακα.
Μικροδιακόπτες    
#2 #3   Λειτουργία
Off Off Ακολουθία εντολών: OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…
Επαφή START τύπου NO
Επαφή STOP τύπου NO (εάν η επαφή κλείσει, ο πίνακας δεν δίνει εντολή κίνησης του ρολλού όσο μένει κλειστή)
Off On Ακολουθία εντολών: OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…
Επαφή START τύπου NO
Επαφή STOP τύπου NC (σύνδεση ακμής ασφαλείας - εάν το ρολλό κατεβαίνει και η επαφή ανοίξει, ο πίνακας δίνει εντολή σταματήματος του ρολλού)
On Off Επαφή START τύπου NO
Ακολουθία εντολών από μπουτόν START: OPEN-STOP-OPEN-STOP-OPEN-…
Επαφή STOP τύπου NO
Ακολουθία εντολών από μπουτόν STOP: CLOSE-STOP-CLOSE-STOP-CLOSE-…
Με αυτή την ρύθμιση έχουμε ξεχωριστές εντολές για άνοιγμα και κλείσιμο.
On On Επαφή START τύπου NO
Όσο κρατάμε πατημένο το μπουτόν START το ρολλό ανεβαίνει.
Επαφή STOP τύπου NO
Όσο κρατάμε πατημένο το μπουτόν STOP το ρολλό κατεβαίνει.
Πρόκειται για λειτουργία τύπου dead-man.
  Θέση Off
 
Θέση On
#4 Η εντολή που αναμένεται από τα φωτοκύτταρα ασφαλείας είναι τύπου NO (Normally-Open - Κανονικά Ανοιχτός διακόπτης).   Η εντολή που αναμένεται από τα φωτοκύτταρα ασφαλείας είναι τύπου NC (Normally-Closed - Κανονικά Κλειστός διακόπτης).

 

Ποτενσιόμετρα ρυθμίσεων / Trimmers πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

Ο πίνακας ελέγχου APIC-2001 διαθέτει ένα ποτενσιόμετρο ρυθμίσεων. Σε κανονική κατάσταση, το ποτενσιόμετρο, είναι στην θέση τέρμα δεξιά (απενεργοποιημένο).
Ποτενσιόμετρα ρυθμίσεων / Trimmers πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

AUTO CLOSE Ποτενσιόμετρο ρύθμισης αναμονής πριν από το αυτόματο κλείσιμο.

Ο πίνακας μπορεί να δώσει εντολή κλεισίματος (CLOSE) μετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος αναμονής. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι ρυθμιζόμενο από 3 sec έως 120 sec μέσω του ποτενσιόμετρου AUTO CLOSE, ενώ η λειτουργία αυτή μπορεί και να απενεργοποιηθεί, φέρνοντας το ποτενσιόμετρο στην τέρμα δεξιά θέση του.

 

Δέκτης τηλεχειρισμού πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

Δέκτης τηλεχειρισμού πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

Ο πινακοδέκτης ελέγχου Autotech APIC-2001 διατίθεται με ενσωματωμένο δέκτη τηλεχειρισμού. Στο επάνω δεξιό μέρος του είναι το πλήκτρο AUTO LEARN το οποίο ενεργοποιεί την αυτόματη διαδικασία συγχρονισμού τηλεχειριστηρίου και δέκτη κυλιόμενου κωδικού. Ακριβώς πάνω από το πλήκτρο AUTO LEARN βρίσκεται το οποίο μας πληροφορεί για καθ' όλη διαδικασία του συγχρονισμού.

Ο πίνακας τηλεχειρισμού Autotech APIC-2001 συνοδεύεται από τον δέκτη AT-434-SBW, ο οποίος είναι μία μικρή πλακέτα συνδεδεμένη στη θέση RECEIVER. Ο δέκτης τηλεχειρισμού AT-434-SBW, μπορεί να καταχωρήσει έως 4 τηλεχειριστηρία στη μνήμη, με δική τους προσωπική ταυτότητα το καθένα. 

Για να καταχωρήσουμε ένα νέο τηλεχειρισηρία πατάμε μία φορά το πλήκτρο AUTO LEARN και αρχίζει η διαδικασία. Το λαμπάκι Led ανάβει και παραμένει ανοικτό για 10sec διάστημα στο οποίο πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Για αποθηκεύσει ο δέκτης ένα τηλεχειριστήριο αρκεί να πατήσουμε το πλήκτρο που θέλουμε να ρυθμίσουμε μέσα σε αυτό το διάστημα των 10sec. 

Εάν έχουμε ήδη 4 τηλεχειριστήρια καταχορυμένα στον δέκτη και προσπαθήσουμε να καταχωρήσουμε ένα ακόμα, τότε το παλαιότερο τηλεχειριστήριο θα διαγραφεί από την μνήμη του δέκτη. 

Μετά το πέρας των 10sec ο δέκτης επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. 

Για διαγραφή όλων των αποθεκευμένων τηλεχειριστηρίων αρκεί να πατήσουμε συνεχόμενα για 10 sec το πλήκτρο AUTO LEARN. Το Led αναβοσβήνει και όλα τα τηλεχειριστήρια έχουν διαγραφεί.

Σύνδεση με το ρεύμα του πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

Σύνδεση με το ρεύμα του πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001
Η σύνδεση στο ρεύμα του πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001, γίνεται όπως στο σχήμα παραπάνω στην κλέμα ηλεκτροδότησης. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε ότι η φάση και ο ουδέτερος είναι συνδεδεμένοι σωστά. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός δοκιμαστικού κατσαβιδιού. Επίσης η γείωση πρέπει να είναι συνδεδεμένη τόσο με τον πίνακα όσο και με το μοτέρ. (όπως στο σχήμα παραπάνω). Στη συνέχεια ελέγχουμε αν το άνοιγμα και το κλείσιμο γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Για παράδειγμα αν στο άνοιγμα δουλεύουν τα φωτοκύτταρα και στο κλείσιμο όχι, τότε έχει γίνει λάθος σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση αλλάζουμε τα καλώδια OPEN & ClOSE. (και όχι την φάση και τον ουδέτερο)
 
Την φορά μπορούμε να την ελέγξουμε και την πρώτη φορά που δίνουμε ρεύμα στο μοτέρ. Η πρώτη κίνηση όταν λαμβάνει ρεύμα (την πρώτη φορά ή μετά από διακοπή) είναι άνοιγμα. Οπότε αν στην πρώτη εντολή το μοτέρ δεν ανοίξει τότε πρέπει να αλλάξουμε τα καλώδια OPEN & CLOSE.

Ρύθμιση κατεύθυνσης ανοίγματος-κλεισίματος του πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

ύθμιση κατεύθυνσης ανοίγματος-κλεισίματος του πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001
Τα κεντρικά μοτέρ ρολών έχουν συνήθως 2 περιελίξεις. Ανάλογα με το ποια περιέλιξει διαρρέεται από ρεύμα δίνει στο μοτέρ μία συγκεκριμένη φορά περιστροφής και, προφανώς, οι δύο αυτές περιελίξεις αντιστοιχούν σε αντίστροφες φορές περιστροφής (μία για το άνοιγμα και μία για το κλείσιμο του ρολλού). Στο σχήμα παραπάνω φαίνεται πως γίνεται η σύνδεση των δύο περιελίξεων. (τα χρώματα στα καλώδια μπορεί να διαφέρουν). Αριστερά διακρίνεται η σύνδεση της γείωσης του μοτέρ. Το καλώδιο που συνδέει το μοτέρ με τον πίνακα είναι συνήθως 4Χ1,5mm2.
 
Τα κεντρικά μοτέρ ρολλών διαθέτουν συνήθως τερματικούς διακόπτες οι οποίοι όμως δεν συνδέονται στον πίνακα αλλά λειτουργούν ανεξάρτητα.
 
Για να βρεθεί η σωστή φορά ανοίγματας (ποια περιέλιξη αντιστοιχεί στο άνοιγμα και ποια στο κλείσιμο) πρέπει να γίνει δοκιμή στο μοτέρ. Αν η πρώτη εντολή μετά από διακοπή ρεύματος δεν είναι άνοιγμα ή εάν τα φωτοκύτταρα λειτουργούν στο άνοιγμα και όχι στο κλείσιμο τότε είναι λάθος η σύνδεση. Για να διορθωθεί πρέπει να αλλάξουμε τη θέση των καλωδίων OPEN και CLOSE που αντιστοιχούν στις περιελίξεις του μοτέρ, και το μοτέρ θα δουλεύει σωστά.
Διόρθωση κατεύθυνσης ανοίγματος-κλεισίματος του πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

Σύνδεση φανού ειδοποίησης ή λαμπτήρα φωτισμού του πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001

Στον πινακοδέκτη ελέγχου Autotech APIC-2001 μπορούμε να συνδέσουμε φανό ειδοποίησης ή λάμπα για φωτισμό. Δεν μπορούμε δηλαδή να συνδέσουμε και τα δύο παρελκόμενα. Για να συνεργαστούν ο λαπτήρας ή ο φανός με τον πίνακα ελέγχου Autotech APIC-2001 πρέπει να δέχονται τάση τροφοδοσίας 230 V AC και να είναι είναι συνεχούς λειτουργίας. Το αναβόσβημα του φανού γίνεται από τον πίνακα.
 
Για την λειτουργία φανού ή λαπτήρα πρέπει να ρυθμίσουμε τον μικροδιακόπτη 1:
Θέση Off   Θέση On
Για σύνδεση λάμπας φωτισμού:
Η λάμπα ανάβει συνεχώς, όσο λειτουργεί το μοτέρ και σβήνει μετά από 60 sec.
  Για σύνδεση φανού ειδοποίησης:
Ο φανός αναβοσβήνει, όσο λειτουργεί το μοτέρ.

 

Ο πίνακας διαθέτει 2 επαφές με την ένδειξη LAMP στις  οποίες γίνεται η σύνδεση του λαμπτήρα ή του φανού όπως στο σχήμα παρακάτω.

σύνδεση λάμπας ή φανού ειδοποίησης πινακοδέκτης apic 2001

Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech APIC-2001 - Σύνδεση μπουτόν εντολής START

Ο πίνακας διαθέτει 2 επαφές START & COMMON στις οποίες συνδέουμε το μπουτόν εντολής START. Στο παρακάτω σχήμα διακρίνεται η σύνδεση του μπουτόν εντολής START καθώς και του καλωδίου που λειτουργεί ως κεραία.
Autotech APIC-2001 - Σύνδεση μπουτόν εντολής START

Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech APIC-2001 - Σύνδεση μπουτόν εντολής STOP

Ο πίνακας διαθέτει 2 επαφές STOP & COMMON στις οποίες συνδέουμε το μπουτόν εντολής STOP. Στο παρακάτω σχήμα διακρίνεται η σύνδεση του μπουτόν εντολής STOP καθώς και του καλωδίου που λειτουργεί ως κεραία.
Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech APIC-2001 - Σύνδεση μπουτόν εντολής STOP

Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech APIC-2001 - Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας

Τα φωτοκύτταρα ασφαλείας αποτελούνται από πομπό και δέκτη. Ο πομπός αποστέλλει μια στενή δέσμη φωτός την οποία ο δέκτης την λαμβάνει. Όταν υπάρξει εμπόδιο τότε ο δέκτης δεν λαμβάνει το σήμα. Τα φωτοκύτταρα δουλεύουν σαν ένας διακόπτης του οποίου αλλάζει η κατάσταση όταν παρευρεθεί εμπόδιο.
 
Ο συγκεκριμένος πίνακας ελέγχου αναγνωρίζει μόνο φωτοκύτταρα ασφαλείας για προστασία κατά το κλείσιμο του ρολλού. Η εργοστασιακή ρύθμιση, με τον μικροδιακόπτη #4 στη θέση Off, είναι για διακόπτη εντολής από τα φωτοκύτταρα τύπου NO (Normally-Open ή Κανονικά Ανοιχτός). Εμείς συνιστούμε να ρυθμίσετε τον μικροδιακόπτη #4 στη θέση On ώστε να λειτουργεί με διακόπτη εντολής από τα φωτοκύτταρα τύπου NC (Normally-Closed ή Κανονικά Κλειστός).
Πινακοδέκτης ελέγχου Autotech APIC-2001 - Σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας
Η σύνδεση των φωτοκυττάρων γίνεται ως εξής:
 1. Στις 2 επαφές των 24V για την τροφοδοσία τους.
 2. Στις PHOTO & COMMON για την λειτουργία τους ως διακόπτης.
Μετά την εγκατάσταση των φωτοκυττάρων είναι απαραίτητος ο έλεγχος σωστής λειτουργίας τους. Για τον έλεγχο τοποθετούμε ένα εμπόδιο στην πορεία της πόρτας, πάντα με την δέουσα προσοχή και εξετάζουμε αν σταματάει η πορεία της πόρτας. Αν όχι τα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα φωτοκύτταρα ή στη σύνδεση τους. Ελέγχουμε τα φωτοκύτταρα οπτικά, συνήθως διαθέτουν led το οποίο αλλάζει κατάσταση αν παρεμβληθεί εμπόδιο αλλά και ακουστικά, όταν βρουν εμπόδιο ακούγεται ένας ήχος από το ρελέ τους. Επίσης παρατηρούμε τα αντίστοιχα led στον πίνακα ελέγχου. Το Led 4 είναι συνεχώς αναμμένο και σβήνει όταν υπάρξει εμπόδιο.

Σύγκριτικός πίνακας πινακοδεκτών Autotech 

για μοτέρ ρολλού 230 VAC

 

  Autotech
S-2055
Autotech
R-2010D
Autotech
R-2010
Autotech
APIC-2001
Τάση λειτουργίας μοτέρ: 230 VAC
Απαιτούμενοι τερματικοί διακόπτες:
Ενσωματωμένοι στο μοτέρ
(κόβουν το ρεύμα προς το μοτέρ)
Αναγνώριση τερματικών διακοπτών: Ναι
Όταν κοπεί το ρεύμα, ο πίνακας το ανιχνεύει και, με την σειρά του, κόβει επίσης το ρεύμα προς το μοτέρ και ταυτόχρονα γνωρίζει ότι με την επόμενη εντολή [μέσω τηλεχειριστηρίου ή μπουτόν, πρέπει να κάνει την ανάποδη κίνηση (πχ, εάν η τελευταία κίνηση ήταν άνοιγμα, η επόμενη κίνηση θα είναι κλείσιμο).
Δυνατότητα για αυτόματο κλείσιμο:  Όχι Ναι
Χρόνος αναμονής πριν το αυτόματο κλείσιμο: - Ρυθμιζόμενος με ποτενσιόμετρο
(5 έως 120 sec)
Ρυθμιζόμενος με ποτενσιόμετρο
(3 έως 120 sec)
Δυνατότητα σύνδεσης φωτοκυττάρων ασφαλείας: Όχι ΝΑΙ
Είδος επαφής φωτοκυττάρων ασφαλείας: - NC ή NO
Παρεχόμενη τάση για λειτουργία φωτοκυττάρων ασφαλείας:  - 24 VAC
Ενεργοποίηση φωτοκυττάρων ασφαλείας κατά το κλείσιμο ⇒ Δυνατότητα για αναστροφή σε Άνοιγμα: - ΝΑΙ
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας μοτέρ: 2 min Ρυθμιζόμενος
(για μοτέρ ρολλού: 60 ή 120 sec)
2 min
Συχνότητα λειτουργίας τηλεχειριστηρίων: 433.92 MHz
Κωδικοποίηση τηλεχειριστηρίων: Σταθερού κωδικού 12-bit, Autotech 24-bit ή κυλιόμενου κωδικού KeeLoq
Όλα τα τηλεχειριστήρια πρέπει να έχουν την ίδια κωδικοποίηση με το πρώτο που θα καταχωρηθεί αφού έχει διαγραφεί η λίστα καταχωρημένων τηλεχειριστηρίων. Δεν γίνεται να συνυπάρχουν τηλεχειριστήρια με διαφορετικές κωδικοποιήσε
Autotech 24-bit
Καταχώρηση τηλεχειριστηρίων / Διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων: Με κουμπάκι Μέσω μενού
Δυνατότητα για λειτουργία τηλεχειριστηρίων OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…: Ναι
Δυνατότητα σύνδεσης μπουτονιέρας στιγμιαίας εντολής, 1 μπουτόν: ΝΑΙ
Δυνατότητα λειτουργίας μπουτονίερας, 1 μπουτόν OPEN-STOP-CLOSE-STOP-OPEN-…: ΝΑΙ Ναι
(και με πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης μπουτόν STOP, τύπου NO ή NC επαφής)
Δυνατότητα σύνδεσης μπουτονίερας στιγμιαίας εντολής, 2 μπουτόν: Όχι Ναι
Δυνατότητα λειτουργίας μπουτονίερας, 2 μπουτόν OPEN-STOP-OPEN-… (1ο μπουτόν) και CLOSE-STOP-CLOSE-… (2ο μπουτόν): Όχι Ναι
Δυνατότητα σύνδεσης μπουτονίερας διατηρούμενης εντολής (dead-man), 2 μπουτόν: Όχι Ναι Όχι Ναι
Δυνατότητα σύνδεσης φανού ειδοποίησης λειτουργίας 230VAC: Ναι
(την αναλαμπή του φανού την κάνει ο πίνακας)
Ναι
(ο φανός πρέπει να διαθέτει δικό του αναλαμπέα)
Ναι
(την αναλαμπή του φανού την κάνει ο πίνακας)
Δυνατότητα σύνδεσης λαμπτήρα 230VAC:  Όχι Ναι
(ο λαμπτήρας σβήνει 1 min αφού σταματήσει η κίνηση)
Ναι
(ο λαμπτήρας σβήνει μετά από ρυθμιζόμενο χρόνο [10, 20, 30, … , 90 sec - 2, 3, 4 min] αφού σταματήσει η κίνηση)
  Autotech
S-2055
Autotech
R-2010D
Autotech
R-2010
Autotech
APIC-2001